7 Ocak 2008 Pazartesi

Web 3.0 nedir?

Web 2.0, üzerinde uzun uzun konuşulmuş, hakkında konferanslar düzenlenmiş bir terim, bir felsefe olarak bu kısa web tarihinde yerini almıştır. Web 2.0 kısaca belirtmek gerekirse, web sitelerini ziyaret eden kişilerin sadece tüketen değil, hem üreten hem tüketen kişiler olmaya başlamasını açıklayan, web dünyasının artık ziyaretçileriyle bir bütün olduğunu savunan bir felsefe, anlayıştır. Bu anlayışın temelinde ziyaretçiler odak noktası olmuş, tüm tasarım ve kullanılabilirlik altyapısı ziyaretçilere göre yapılandırılmıştır.
Web 1.0 ise sadece yayıncılar ve okuyuculardan ibaretti. Bu web anlayışının temelinde bir içerik yayınlayıcı bir de içerik okuyucu vardı. Web 1.0'ı monolog, Web 2.0'ı (interaktif web) diyalog olarak yorumlayabiliriz.
Web 3.0 ise semantic web anlayışı ile özdeşleştirilmiştir. Semantic web kısaca makinelerin artık okuyup, anlayıp, yorumlayabileceği bir sistemdir. Bu sistem uyarınca webdeki tüm içerik tek bir veritabanı gibi olacak, bu devasa veritabanı sayesinde kullanıcılar bir konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilecektir. XML web sitelerinin ortak dillerinden en yaygın olarak kullanılanıdır. Düşünüldüğünde tüm web dünyasının XML çatısı altında birleştirilmesi, sanırım dünyanın en büyük içeriğini oluşturacaktır.
Bir örnekle bu durumu açıklayalım. Örneğin bir araba satın almak istiyorsunuz. Bu arabanın markası X olsun. Sistem öylesine detaylı işler hale gelecek ki, siz X ile ilgili arama yaptığınızda bu arabanın birinci-ikinci el fiyatları,modelleri, özellikleri, insanların bu araba ile ilgili yaptıkları yorumlar, size hangi bayinin hangi satıcının yakın olduğu, konumu gibi birçok konuyla ilgili bilgiye kısa sürede ulaşabileceksiniz.
Webin sınırsız bilgiden oluştuğunu düşünürsek semantic web, tüm web i tek bir çatı altında toplayacak, arama, bulma, yorumlama sürecini de üstlenecektir.

Kaynak;
PCMag.com | Web 3.0