9 Şubat 2007 Cuma

Web 2.0 nedir?

"Web 2.0 internetin bir platform olarak kullanılması sonucu bilgisayar endüstrisinde meydana gelen devrim ve bu yeni platformun kurallarının anlaşılmaya çalışılmasıdır. Bu kurallardan en önemlisi ise; toplu ağın (internet) etkilediği insanların internet kullanımını arttırmak amacıyla daha iyi uygulamalar geliştirmektir"
Tim O'Reilly

Yukarıdaki tanımı biraz açalım isterseniz. İnternet, kullanıma açıldığı yıllardan bu yana (farketmesek de) büyük bir evrim geçiriyor. İlk senelerde basit statik web sayfaları kullanılırken, artık sayfalar 100'lerce kb'lık resimleri barındıran bir bütün haline geldi. İnternet hızının ve kullanımının bu yıllar içerisinde büyük artış göstermesi tabi ki, bu değişimin en önemli sebebi. Ancak artık web siteleri, sadece yapımcısının tuali olmaktan çıkıp, yazı tahtası haline gelmeye başladı. Şöyle ki, artık kullanıcılar sitelere gelip, istedikleri gibi yorum yazıp, resim, bilgi ekleyip, hali hazırdaki içeriğe oy verip, siteyi bir nevi kişiselleştiriyorlar. Örneğin, wikipedia.org, örneğin şu anda benim de kullanmakta olduğum blogger.com, videolarımızı paylaştığımız youtube.com, hatta google.com. Hepsi bu yepyeni internet çağının lokomotifleri. Hepsi bizi düşünüyor, bizi siteleri ile etkileşime sokmaya çalışıyor. Bunu yaparken hem kendileri kazanıyor, hem de bizi rahatlıkla kullanabileceğimiz, faydalanabileceğimiz, birşeyler paylaşabileceğimiz yeni platformlar ile tanıştırıyorlar. Biz bunu yaparkan çok fazla çaba sarfetmiyoruz, onlar herşeyi düşünüyor, sitelerini bu doğrultuda kodluyorlar. Ajax* altyapısı kullanıyorlar, hayatımızı kolaylaştırıyorlar.
İşte Google, Wikipedia, Napster gibi sitelerin takip ettiği, Tim O'Reilly'nin tanımladığı ve adlandırdığı felsefe kısaca budur, Web 2.0'dır.

*Ajax teknolojisine daha sonra değinilecektir.

Kaynak: What is Web 2.0 - Tim O'Reilly